27. Rozhovor s Jurajom Šustom o liberalizme, ľudských právach a prirodzenosti

Sú konzervativizmus a liberalizmus v nevyhnutnom rozpore a víťaz musí byť na konci dňa iba jeden? Nie je táto dichotómia vlastne falošná? Aký je rozdiel medzi liberalizmom neutrality a perfekcionistickým/etickým liberalizmom? Je možné ukotviť pojem ľudskej dôstojnosti aj mimo kresťanskej filozofie? Ako s týmto pojmom pracuje humanizmus? V čom sú filozoficky zakorenené základné ľudské práva?

***

Dobré veci potrebujú svoj čas. Pomohla ti táto dávka zamyslieť sa nad niečím zmysluplným? Podpor tvoj obľúbený podcast sumou 1€, 5€ alebo 10€ (trvalý príkaz je topka) na SK1283605207004206791985. Ďakujeme!