305. Euthyfrón: Bol skôr Boh alebo morálka?


Ako slávne povedal britský matematik a filozof Alfred North Whitehead, “najbezpečnejšia všeobecná charakteristika európskej filozofickej tradície je taká, že pozostáva z radu poznámok pod čiarou k Platónovi”. Ja sám rád hovoriem, že Platónove dialógy sú bibliou kritického myslenie a že skutočné kritické myslenie je filozofické myslenie postavené na Sokratovej metóde dopytovania. 

Dnes preto pokračujeme s ďalším Platónovom dialógom s názvom Euthyfrón, kde hľadanie definície zbožnosti privedie Sokrata k formulácii známej Euthyfrovej dilemy: Je niečo dobré preto, lebo do chcú bohovia, aleto to bohovia chcú preto, lebo je to dobré? Inými slovami, je morálka ultimátne ukotvená v božskej autorite alebo je naopak možné mať sekulárnu morálku bez božej existencie? Viac o tejto dileme, a či nie je náhodou falošná, sa zamyslíme o chvíľu.

Súvisiace dávky:

Použitá alebo odporúčaná literatúra: 

  • Plato, Euthyphro (The Internet Classics Archive, online anglická verzia)
  • Woodruff,”Plato’s Shorter Ethical Works” (SEP, 2023)
  • Bonevac, “Plato, Euthyphro: Reverence and Justice” (YouTube, od 7:42)
  • Chappell, “Euthyphro’s “Dilemma”, Socrates’ Daimonion and Plato’s God” (European Journal for Philosophy of Religion, 2010)
  • Sadler, “Plato, Euthyphro | The Euthyphro Dilemma | Philosophy Core Concepts” (YouTube)

***

Baví ťa s nami rozmýšľať? Podpor našu tvorbu priamo na SK1283605207004206791985 alebo cez Patreon (https://bit.ly/PDtreon), kde Ťa odmeníme aj my.