60. Päť mylných mýtov náboženskej negramotnosti

V dnešnej dávke sa v stručnosti pozrieme na päť mýtov rozšírených vo svete vedy a náboženstva. Povieme si niečo o vzťahu kresťanstva k plochej Zemi, vede, Galileovi, Brunovi a argumentu z dizajnu.

Použitá a odporúčaná literatúra:

1. Andrej Zeman, „Naozaj si ľudia mysleli, že Zem je plochá?”, HistoryWeb (2014).

2. Ronald Numbers (ed.), Galileo Goes to Jail: And Other Myths about Science and Religion (Harvard, 2009).

3. John Hedley Brooke, Veda a náboženstvo (Kaligram, 2011).

***

Dobré veci potrebujú svoj čas. Pomohla ti táto dávka zamyslieť sa nad niečím zmysluplným? Podpor tvoj obľúbený podcast sumou 1€, 5€ alebo 10€ (trvalý príkaz je topka!) na SK1283605207004206791985. Ďakujeme! Viac info o podpore na pravidelnadavka.sk

Zdroj obrázka: https://www.psypost.org/2019/01/study-people-are-strongly-influenced-by-gossip-even-when-it-is-explicitly-untrustworthy-52979 

59. Gottlob Frege o večernici, zorničke a Venuši

Dnes sa zamyslíme nad niektorými myšlienkami nemeckého filozofa, logika a matematika menom Gottlob Frege, ktoré rozpracoval vo svojej slávnej eseji „Über Sinn und Bedeutung“ („O zmysle a význame“; v ang. preklade „On Sense and Reference“) z roku 1892. 

Táto esej je už dnes známou klasikou a mnohí ste o jeho základnom rozlíšení medzi zmyslom a významom slova už určite počuli; asi ale nie z pohľadu logiky, ale napr lingvistiky, ktorá pracuje s rozdielom medzi tzv. konotáciou a denotáciou slova.

Použitá a odporúčaná literatúra:

Edward N. Zalta,  „Gottlob Frege”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2019), https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/frege.

Michael A.E. Dummett, „Gottlob Frege“, Encyclopædia Britannica(2019), https://www.britannica.com/biography/Gottlob-Frege.

Hank Green, „Language & Meaning: Crash Course Philosophy #26“, YouTube (2016),https://www.youtube.com/watch?v=zmwgmt7wcv8.

Bryan Magee a britský filozof A. J. Ayer v rozhovore o Fregem a Russellovi v otázkach logiky, jazyka a poznania (1987), https://www.youtube.com/watch?v=ZOnzBSWIAzo.

***

Dobré veci potrebujú svoj čas. Pomohla ti táto dávka zamyslieť sa nad niečím zmysluplným? Podpor tvoj obľúbený podcast sumou 1€, 5€ alebo 10€ (trvalý príkaz je topka!) na SK1283605207004206791985. Ďakujeme! Viac info o podpore na pravidelnadavka.sk

Zdroj obrázka:  www.knaw.nl/en/news/calendar/frege2019s-der-gedanke 

58. Ako nám syntetická biológia pomáha bojovať proti znečisteniu životného prostredia

Syntetická biológia, ktorá sa venuje úprave a vytváraniu nových biologických systémov, je jednou z najfascinujúcejších inžinierskych disciplín súčasnosti. Na druhej strane, znečistenie ovzdušia  a priemyselný odpad patria medzi najväčšie výzvy pre súčasnú spoločnosť.  V dnešenej dávke sa porozprávame o tom, ako jedna firma využíva syntetickú biológiu v boji so škodlivými látkami.

Použitá a odporúčaná literatúra:

Video vysvetľujúce proces spracovania oxidu uhoľnatého v spoločnosti LanzaTech.

Štúdia o využití C. autoethanogenum  na optimalizovanú výrobu etanolu.

***

Dobré veci potrebujú svoj čas. Pomohla ti táto dávka zamyslieť sa nad niečím zmysluplným? Podpor tvoj obľúbený podcast sumou 1€, 5€ alebo 10€ (trvalý príkaz je topka) na SK1283605207004206791985 alebo nás podporte ešte mesiac priamo cez Startlab. Ďakujeme!

57. Analytická vs kontinentálna filozofia: keď je Wittgenstein v ringu s Nietzschem

Zvykne sa humorne povedať, že analytická filozofia je jasná na úkor hĺbky, a kontinentálna je hĺbavá na úkor jasnosti.  Dnes si povieme o základných rozdieloch týchto dvoch spôsobov robenie filozofie a v závere tiež poukážem na to, že i keď je táto dichotómie z časti falošná, zrnko pravdy v nej ale stále je.

Použitá a odporúčaná literatúra:

Georges Rey, „The Analytic/Synthetic Distinction“, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2018), https://plato.stanford.edu/entries/analytic-synthetic

Kile Jones, „Analytic versus Continental Philosophy“, Philosophy Now (2009), https://philosophynow.org/issues/74/Analytic_versus_Continental_Philosophy

Melvyn Bragg, „The Continental-Analytic Split“, In Our Time (2011), https://www.bbc.co.uk/programmes/b016x2jp

Gary Gutting, „Bridging the Analytic-Continental Divide“, The New York Times (2012), https://opinionator.blogs.nytimes.com/2012/02/19/bridging-the-analytic-continental-divide

***

Dobré veci potrebujú svoj čas. Pomohla ti táto dávka zamyslieť sa nad niečím zmysluplným? Podpor tvoj obľúbený podcast sumou 1€, 5€ alebo 10€ (trvalý príkaz je topka) na SK1283605207004206791985 alebo nás podporte ešte mesiac priamo cez Startlab (hyperlink). Ďakujeme! (alebo link pod)  

Zdroj obrázka: Screenshot z https://youtu.be/nN0V8INJNm0

56. Slováci v starovekej synagóge

V tejto dávke vám porozprávam niečo o tom, ako som sa dostal k vykopávaniu starovekej synagógy v izraelskom Huqoqu. Povieme si o tom, prečo si myslím, že je to jeden z najzaujímavejších projektov, čom je taký jedinečný, a či nám vie archeológia povedať niečo o starovekých náboženských textoch.

Použitá a odporúčaná literatúra:

Z denníka nearcheológa: Ako som bol pri tých najväčších objavoch, HistoryWeb: www.historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/z-dennika-nearcheologa

Pozri články na stránke Huqoq Excavation Project pod záložkou “Press”: http://huqoq.web.unc.edu/press/

***

Dobré veci potrebujú svoj čas. Pomohla ti táto dávka zamyslieť sa nad niečím zmysluplným? Podpor tvoj obľúbený podcast sumou 1€, 5€ alebo 10€ (trvalý príkaz je topka) na SK1283605207004206791985 alebo nás podporte ešte mesiac priamo cez Startlab. Ďakujeme!

Zdroj obrázka: Autor

55. Bertrand Russell o holičovi, ktorý ak sa holí, tak sa neholí

Bertrand Russell (1872 v Trelleck – 1970 v Penrhyndeudraeth) bol jeden z najvýznamnejších filozofov 20. storočia a je považovaný za zakladateľa tzv. analytickej filozofie. Na Trinity College Cambridge, kde študoval matematiku a neskôr filozofiu, sa stretáva s G.E. Mooreom a A. N. Whiteheadom, s ktorými začiatkom 20. storočia mení dovtedajšiu tvár filozofie. Taktiež tam za ním prichádza mladý Ludwig Wittgenstein, ktorý (aj pod jeho vedením) onedlho publikuje svoj paradigmatický Tractatus Logico-Philosophus, ktorý obsahuje Úvod od samotného Russella. V dnešnej dávke sa pozrieme na to, prečo a ako sa Russell snažil postaviť matematiku na čisto logických základoch a prečo mu to pokazil jeden „nevinný“ paradox. 

Použitá a odporúčaná literatúra:

Andrew D. Irvine, „Bertrand Russell“, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/entries/russell.

„Bertrand Russell: Biographical“ (1950), z príležitosti odovzdania Nobelovej ceny: https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1950/russell/biographical/.

Ray Monk, „Bertrand Russell: British Logician and Philosopher“ (2019),Encyclopædia Britannicahttps://www.britannica.com/biography/Bertrand-Russell.

Melvyn Bragg, „Bertrand Russell“, In Our Time (2012): https://www.bbc.co.uk/programmes/b01p8fsr.

Bertrand Russell, Dejiny západnej filozofie(1945) je jeho najvýznamenjšie dielo písané pre širšie neakademické publikom. Zatiaľ nepreložené, dostupné online v angličtine: https://archive.org/details/TheHistoryOfWesternPhilosophy.

Bertrand Russell, „Why I Am Not a Christian“ (1927), esej v ktorej vysvetľuje svoj agnosticizmus:  https://users.drew.edu/~jlenz/whynot.html.

Slávna diskusia medzi Russellom a jezuitom Frederickom Coplestonom (autorom významých 11 zväzkových Dejín filozofie; časť z nich už aj v českom preklade) z 1948, BBC Radio 4, o existencii Boha: https://www.youtube.com/watch?v=hXPdpEJk78E.

Rozhovor s Russellom v jeho dome v anglickom Surrey z 1952: https://www.youtube.com/watch?v=fb3k6tB-Or8.

***

Dobré veci potrebujú svoj čas. Pomohla ti táto dávka zamyslieť sa nad niečím zmysluplným? Podpor tvoj obľúbený podcast sumou 1€, 5€ alebo 10€ (trvalý príkaz je topka) na SK1283605207004206791985 alebo nás podporte ešte mesiac priamo cez Startlab (hyperlink). Ďakujeme! (alebo link pod)  

Zdroj obrázka: strangenotions.com/was-bertrand-russell-right-about-thomas-aquinas

54. O nových zisteniach v prípade narodenia geneticky upravených detí v Číne

Narodenie geneticky upravených detí bolo jednou z najzávažnejších medicínskych a vedeckých udalostí, ktoré sa udiali v posledných rokoch. Táto udalosť rozvírila množstvo diskusií nielen o technických a vedeckých, ale najmä o etických aspektoch takéhoto počinu. 

V dnešnej Pravidelnej Dávke sa stručne porozprávame o narodení geneticky upravených detí, o reakcii vedeckej komunity na tento objav a o nových zisteniach týkajúcich sa tohto prípadu.

Štúdia Dr. Nielsena z Nature Medicine o potenciálnej škodlivosti mutácie poskytujúcej odolnosť na HIV: https://www.nature.com/articles/s41591-019-0459-6

Výborná štúdia z PLoS Biology o problémoch genetického upravovania detí: https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000224

***

Dobré veci potrebujú svoj čas. Pomohla ti táto dávka zamyslieť sa nad niečím zmysluplným? Podpor tvoj obľúbený podcast sumou 1€, 5€ alebo 10€ (trvalý príkaz je topka) na SK1283605207004206791985 alebo nás podporte ešte mesiac priamo cez Startlab. Ďakujeme! 

Zdroj obrázka: Google Images (labeled for non-commercial reuse)

53. Rozhovor s Matúšom Sitárom o vzťahu teológie & filozofie, metafyzike a Platónovi

Vyštudoval kresťanskú filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, v Kolégiu Antona Neuwirtha učí filozofiu a teológiu, vedie kurz latinčiny a je prekladateľom. Hovorili sme aj o tom: Kde sa končí filozofia a začína teológia? Je metafyzika teologická? Prečo sú kultúrne zákopové vojny o metafyzike? Ako vie čítanie Platóna pomôcť lepšie žiť?

Odporúčaná literatúra:

Antológia z diel filozofov – Od Aristotela po Plotina (IRIS, 2007), www.martinus.sk/?uItem=34097

Akvinského komentár k Aristotelovej metafyzike, online po anglicky,  https://dhspriory.org/thomas/Metaphysics.htm

Wilfried Stroh, Latina je mrtvá – až žije latina (Oikoymenh, 2016), www.martinus.sk/?uItem=227812

Platón, Ústava (Oikoymenh, 2017) , www.martinus.sk/?uItem=272286

***

Dobré veci potrebujú svoj čas. Pomohla ti táto dávka zamyslieť sa nad niečím zmysluplným? Podpor tvoj obľúbený podcast sumou 1€, 5€ alebo 10€ (trvalý príkaz je topka) na SK1283605207004206791985 alebo nás podporte ešte mesiac priamo cez Startlab. Ďakujeme!