Tag Archive for: zbožnosť

64. Od zbožnosti k argumentácii: Ako sa zmenilo chápanie náboženstva

Pojem náboženstvo prešiel počas histórie zmenou. Od jeho prvotného významu, ktorým bola vnútorná zbožnosť sa postupne začalo nad ním uvaźovať ako nad formálnym systémom, o ktorom môžeme verejne diskutovať a argumentovať. O tom, ako tomu bolo a prečo je to dôležité si povieme práve v tejto dávke.

Použitá a odporúčaná literatúra:

1. Peter Harrison, The Territories of Science and Religion (Chicago, 2015).

2. Ronald Numbers (ed.), Galileo Goes to Jail: And Other Myths about Science and Religion(Harvard, 2009).

3. John Hedley Brooke, Veda a náboženstvo (Kaligram, 2011).