| Jakub Betinský
| FILOZOFIA

Študoval som PPE, teda Politics, Philosophy and Economics, ale svojsky. Začal som s BA v medzinárodných vzťahoch na talianskej Bologni, kde som zostal aj na MA v politickej ekonómii, a potom som odišiel na belgický KU Leuven, kde som si spravil MA a MPhil vo filozofii. Aktuálne si diaľkovo dokončujem PhD z filozofie (metaetika) na Durham University a popri tom učím medicínsku etiku na Lekárskej fakulte Univerzity Komeského.

O filozofii rozmýšľam aj takto. Finančná korupcia vždy vypláva na povrch—niekedy skôr, niekedy neskôr; a jej negatívne dôsledky sú zrejmé aj na Slovensku. Čo ak ale existuje aj iný druh korupcie, povedzme korupcie mysle a nášho rozmýšľanie?

Podobne ako sa človek nemusí naučiť správne gramaticky písať alebo dobre hospodáriť s financiami, tak isto sa nemusí naučiť dobre rozmýšľať. To môže mať za následok zlé rozhodovanie, ktoré povedie k jeho zlému životu, ktorý bude mať vplyv na jeho okolie. Znie to ako prázdna schéma, ale príklady na dosadenie poznáme verím všetci.

Filozofia je od svojho začiatku vnímaná ako terapia voči tomuto druhu myšlienkovej korupcie, a i keď človek nemusí byť nevyhnutne chorý, prevencia je vždy dobrý nápad!

Ako začať? Napríklad, ak z vlastného pozorovania vnímam, že korupcia je vo všeobecnosti problémom nedostatku spravodlivosti, môžem ale obratom ruky povedať, že spravodlivosť znamená iba neprítomnosť korupcie? Ak áno, nie je to málo? Ak nie, čo chýba? Ani neviem ako a už premýšľam nad plnšou definíciou spravodlivosti a je to práve tento druh premýšľania, ktorý sa opisuje slovami „robiť filozofiu”.

| Andrej Zeman
| VEDA & NÁBOŽENSTVO

Pôvodne som sa začal venovať cudzím jazykom, ale neskôr som presedlal na iné, pre mňa zaujímavejšie chodníčky, a dal som sa na štúdium religionistiky. Chcel som sa dozvedať viac o vzťahu vedy a náboženstva a zároveň ma veľmi zaujímala biblická história. Tento záujem nakoniec vyústil do môjho zahraničného MA v odbore biblistiky na University of London. Onedlho na to som si tiež dokončil MSc. odbor Science and Religion na univerzite v Edinburghu a v súčasnosti na nej pokračujem v mojom doktorandskom štúdiu.

V mojich dávkach sa budem pravidelne venovať rôznym pútavým témam z oblasti vedy a náboženstva.

Veľa z nich bude zahŕňať históriu, ale mnohé z nich budú úzko prepojené s filozofiou, keďže veľakrát bude ťažké tieto dve oblasti od seba oddeliť. Inak povedané, čakajú nás výlety naprieč históriou a filozofiou vedy a náboženstva, na ktorých sa stretneme s mnohými osobnosťami, obdobiami a otázkami, ktoré často rozhýbu naše myslenie a preveria naše doterajšie chápanie. I keď sa budeme venovať predovšetkým udalostiam v západnej civilizácii za posledných tritisíc rokov, neskôr zavítame aj na iné miesta a verím, že sa mi podarí poukázať aj na súčasnú dôležitosť preberanej histórie.

Prečo by sme sa však mali venovať práve prepojeniu vedy a náboženstva?

Jedna z dobrých odpovedí je, že história sa ich vzťahu už dlho venuje aj bez nášho vedomia a my sa len budeme chcieť viac dozvedať o tom, ako presne a aké nové odpovede a otázky ich dialóg prináša i dnes. Na druhej strane, veda a náboženstvo sú azda tie dva najvplyvnejšie ľudské záujmy, ktoré v mnohom určujú nielen kvalitu, ale aj zmysel a smerovanie našich životných príbehov a vôbec celého ľudstva.

| Miroslav Gašpárek
| TECHNOLÓGIE

[Miro bol aktívnou súčasou podcastu dva roky a od septembra 2021 si zobral dlhodobý podcastový sabatikal, kvôli startupovým a univerzitným povinnostiam.] Som doktorandom v (bio)inžinierstve na Oxford University a vo svojom výskume sa venujem syntetickej biológii a kontrolnej teórii. To znamená, že sa snažím dizajnovať, matematicky a počítačovo simulovať, a v laboratóriu vytvárať umelé genetické systémy, ktoré by nám umožnili kontrolovať procesy v bunkách a využiť ich na ľudstvu prospešné účely.

Predtým som vyštudoval biomedicínske inžinierstvo na Imperial College London, kde som sa venoval najmä matematickému a počítačovému modelovaniu biologických systémov, systémovej biológii a syntetickej biológii.

Okrem toho mám za sebou výskumné stáže na Imperial College, kde som spolupracoval na hľadaní optimálnej liečby ekzému, na California Institute of Technology, kde som sa venoval matematickému modelovaniu systémov v jednoduchých umelých bunkách, a na Stanford University, kde som sa snažil odhaliť funkciu génov potrebných pre fungovanie života.

Chcem vás pravidelne zásobovať tými najvzrušujúcejšími novinkami zo sveta nových medicínskych technológií, bioinžinierstva, syntetickej biológie, či biotechnológií – samozrejme, len v povolených dávkach.

Budeme sa rozprávať o širokom spektre tém: od využitia umelej inteligencie v medicíne, prejdeme cez opisy umelých buniek vyrábajúcich kyslík až k úvahám o predlžovaní života pomocou zapínania a vypínania génov a červeného vína (už dávate pozor?). Zároveň si pohovoríme o vplyve týchto objavov na našu spoločnosť a na biznis.

Mojím cieľom je ukázať, že inžinierstvo je absolútne cool a že rozumné využívanie technológií je tým, čo môže vyriešiť mnohé problémy, ktorým čelí ľudstvo – a tak vniesť do nášho priestoru  trochu techno-optimizmu. Dúfam, že sa spolu veľa naučíme!