| Jakub Betinský
| FILOZOFIA

Študoval som PPE, teda Politics, Philosophy and Economics, ale svojsky. Začal som s BA v medzinárodných vzťahoch na talianskej Bologni, kde som zostal aj na MA v politickej ekonómii, a potom som odišiel na belgický KU Leuven, kde som si spravil MA a MPhil vo filozofii. Teraz som v anglickom Durhame, kde si robím PhD z filozofie, odbor meta-etika a filozofia jazyka.

O filozofickom podcaste rozmýšľam aj takto. Finančná korupcia vždy vypláva na povrch—niekedy skôr, niekedy neskôr; a jej negatívne dôsledky sú zrejmé aj na Slovensku. Čo ak ale existuje aj iný druh korupcie, povedzme korupcie mysle a nášho rozmýšľanie?

Podobne ako sa človek nemusí naučiť správne gramaticky písať alebo dobre hospodáriť s financiami, tak isto sa nemusí naučiť dobre rozmýšľať. To môže mať za následok zlé rozhodovanie, ktoré povedie k jeho zlému životu, ktorý bude mať vplyv na jeho okolie. Znie to ako prázdna schéma, ale príklady na dosadenie poznáme verím všetci.

Filozofia je od svojho začiatku vnímaná ako terapia voči tomuto druhu myšlienkovej korupcie, a i keď človek nemusí byť nevyhnutne chorí, prevencia je vždy dobrý nápad!

Ako začať? Napríklad, ak z vlastného pozorovania vnímam, že korupcia je vo všeobecnosti problémom nedostatku spravodlivosti, môžem ale obratom ruky povedať, že spravodlivosť znamená iba neprítomnosť korupcie? Ak áno, nie je to málo? Ak nie, čo chýba? Ani neviem ako a už premýšľam nad plnšou definíciou spravodlivosti a je to práve tento druh premýšľania, ktorý sa opisuje slovami „robiť filozofiu”.

| Andrej Zeman
| VEDA & NÁBOŽENSTVO

Pôvodne som sa začal venovať cudzím jazykom, ale neskôr som presedlal na iné, pre mňa zaujímavejšie chodníčky, a dal som sa na štúdium religionistiky. Chcel som sa dozvedať viac o vzťahu vedy a náboženstva a zároveň ma veľmi zaujímala biblická história. Tento záujem nakoniec vyústil do môjho zahraničného MA v odbore biblistiky na University of London a onedlho na to som si tiež dokončil MSc. odbor Science and Religion na univerzite v Edinburghu.

V mojich dávkach sa budem pravidelne venovať rôznym pútavým témam z oblasti vedy a náboženstva.

Veľa z nich bude zahŕňať históriu, ale mnohé z nich budú úzko prepojené s filozofiou, keďže veľakrát bude ťažké tieto dve oblasti od seba oddeliť. Inak povedané, čakajú nás výlety naprieč históriou a filozofiou vedy a náboženstva, na ktorých sa stretneme s mnohými osobnosťami, obdobiami a otázkami, ktoré často rozhýbu naše myslenie a preveria naše doterajšie chápanie. I keď sa budeme venovať predovšetkým udalostiam v západnej civilizácii za posledných tritisíc rokov, neskôr zavítame aj na iné miesta a verím, že sa mi podarí poukázať aj na súčasnú dôležitosť preberanej histórie.

Prečo by sme sa však mali venovať práve prepojeniu vedy a náboženstva?

Jedna z dobrých odpovedí je, že história sa ich vzťahu už dlho venuje aj bez nášho vedomia a my sa len budeme chcieť viac dozvedať o tom, ako presne a aké nové odpovede a otázky ich dialóg prináša i dnes. Na druhej strane, veda a náboženstvo sú azda tie dva najvplyvnejšie ľudské záujmy, ktoré v mnohom určujú nielen kvalitu, ale aj zmysel a smerovanie našich životných príbehov a vôbec celého ľudstva.

| Miroslav Gašpárek
| BIOINŽINIERSTVO

Som absolventom magisterského štúdia biomedicínskeho inžinierstva na Imperial College London a čoskoro začnem svoje doktorandské štúdium na Oxforde. V bioinžinierstve sa snažíme uplatňovať inžinierske princípy pri riešení biologických a medicínskych problémov, takže sa zaujímam predovšetkým o matematické modelovanie biologických systémov, systémovú biológiu a syntetickú biológiu.

Okrem toho mám za sebou výskumné stáže na Imperial College, kde som spolupracoval na hľadaní optimálnej liečby ekzému, na California Institute of Technology, kde som sa venoval matematickému modelovaniu systémov v jednoduchých umelých bunkách, a na Stanford University, kde som sa snažil odhaliť funkciu génov potrebných pre existenciu života.

Môj plán je pravidelne vás zásobovať tými najvzrušujúcejšími novinkami zo sveta nových medicínskych technológií, bioinžinierstva, syntetickej biológie, či biotechnológií – samozrejme, len v tolerovateľných dávkach.

Budeme sa rozprávať o širokom spektre tém: od využitia umelej inteligencie v medicíne, prejdeme cez opisy umelých buniek vyrábajúcich kyslík až k úvahám o predlžovaní života pomocou zapínania a vypínania génov a červeného vína (už dávate pozor?). Zároveň si pohovoríme o vplyve týchto objavov na našu spoločnosť a na biznis.

Mojím cieľom je ukázať, že inžinierstvo je absolútne cool a že rozumné využívanie technológií je tým, čo môže vyriešiť mnohé problémy, ktorým čelí ľudstvo – a tak vniesť do nášho priestoru trochu techno-optimizmu. Dúfam, že sa spolu veľa naučíme!