Tag Archive for: Gottlob Frege

61. Wittgenstein o rodinnej podobnosti: nie rodičov a detí, ale slov

Podľa Gottloba Fregu majú slová—povedzme podstatné mená—istý základný význam a následne existuje viacero zmyslov, akoby nárečí, v ktorých vieme tieto slová používať. 

Wittgenstein, o ktorom som už hovoril v #41 PD, tu videl problém s týmto základným významoch a navrhol definovať slová prostredníctvom ich prekrývajúcich a prelínajúcich sa podobností. Napr význam slova „hra“ bude pochádzať z významov mnohých vecí, o ktorých hovoríme ako o „hrách“, ktorých podobnosti sa pretínajú do takej miery, že samostatné slovo „hra“ dáva v našom použití zmysel. 

Použitá a odporúčaná literatúra:

Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations (Basil Blackwell, 1958). 

Anat Biletzkiand a Anat Matar, „Ludwig Wittgenstein”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2018), https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/wittgenstein.

Hank Green, „Language & Meaning: Crash Course Philosophy #26“, YouTube (2016), https://www.youtube.com/watch?v=zmwgmt7wcv8.

Tomáš Došek, Jazykové hry a životní forma ve filozofii Ludwiga Wittgensteina (Masarykova univerzita, 2008), bakalárska práca: https://is.muni.cz/th/b5nw5/jazykove_hry-dbp.pdf.

***

Dobré veci potrebujú svoj čas. Pomohla ti táto dávka zamyslieť sa nad niečím zmysluplným? Podpor tvoj obľúbený podcast sumou 1€, 5€ alebo 10€ (trvalý príkaz je topka!) na SK1283605207004206791985. Ďakujeme! Viac info o podpore na pravidelnadavka.sk

Zdroj obrázka: cabinetcardgallery.com/2012/01/16/confusing-family-constellation-portrait-in-madison-wisconsin

59. Gottlob Frege o večernici, zorničke a Venuši

Dnes sa zamyslíme nad niektorými myšlienkami nemeckého filozofa, logika a matematika menom Gottlob Frege, ktoré rozpracoval vo svojej slávnej eseji „Über Sinn und Bedeutung“ („O zmysle a význame“; v ang. preklade „On Sense and Reference“) z roku 1892. 

Táto esej je už dnes známou klasikou a mnohí ste o jeho základnom rozlíšení medzi zmyslom a významom slova už určite počuli; asi ale nie z pohľadu logiky, ale napr lingvistiky, ktorá pracuje s rozdielom medzi tzv. konotáciou a denotáciou slova.

Použitá a odporúčaná literatúra:

Edward N. Zalta,  „Gottlob Frege”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2019), https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/frege.

Michael A.E. Dummett, „Gottlob Frege“, Encyclopædia Britannica(2019), https://www.britannica.com/biography/Gottlob-Frege.

Hank Green, „Language & Meaning: Crash Course Philosophy #26“, YouTube (2016),https://www.youtube.com/watch?v=zmwgmt7wcv8.

Bryan Magee a britský filozof A. J. Ayer v rozhovore o Fregem a Russellovi v otázkach logiky, jazyka a poznania (1987), https://www.youtube.com/watch?v=ZOnzBSWIAzo.

***

Dobré veci potrebujú svoj čas. Pomohla ti táto dávka zamyslieť sa nad niečím zmysluplným? Podpor tvoj obľúbený podcast sumou 1€, 5€ alebo 10€ (trvalý príkaz je topka!) na SK1283605207004206791985. Ďakujeme! Viac info o podpore na pravidelnadavka.sk

Zdroj obrázka:  www.knaw.nl/en/news/calendar/frege2019s-der-gedanke